Website Banner1. Q : การติดแผงโซล่า เซลล์คุ้มกับการลงทุนหรือไม่ ?
    A : คุ้มค่าค่ะ หลายคนยังเข้าใจแบบอดีต ว่าการติดตั้งครั้งหนึ่ง ราคาแพง ลงทุนสูง ได้ผลตอบรับช้า ใช่ค่ะ ผลตอบรับค่ะ แต่การได้ผลตอบรับที่แน่นอน มากกว่านั้น
  หากได้เข้าร่วมโครงการขายไฟให้การไฟฟ้าฯ ก็ได้ผลตอบรับหรือคืนเร็วขึ้นภายใน7-8 ปี

2. Q : ใช้กับไฟฟ้าชนิดไหนได้บ้าง?
    A : ใช้กับไฟฟ้าได้ทุกชนิดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ พัดลม หม้อหุงข้าว ฯลฯ

3. Q : ต้องเสียค่าบำรุง ใดบ้าง
    A : ไม่มีค่าใช้จ่ายใดสำหรับการบำรุงแผง และได้รับประกันการใช้งาน 25 ปี อินเวอร์เตอร์ รับประกันนาน ถึง 10 ปี สามารถซื้อประกันเพิ่มได้

4. Q : ระยะเวลาในการติดตั้ง
    A : Solar Express เราติดตั้งด้วยอุปกรณ์ มาตรฐาน รวดเร็ว ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาประมาณ 2 วัน หรือขึ้นอยู่กับขนาดของโครงสร้างหลังคาค่ะ

5. Q : การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีประโยชน์อย่างไร
    A : สำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเอง บ้าน สังคม ประเทศและโลกเพราะช่วยให้ตัวคุณเองประหยัดค่าไฟฟ้าและยังสร้างราย
ได้ให้อีก ถ้าหากขายไฟให้กับการไฟฟ้า ช่วยลดความร้อนภายในบ้าน ในอาคาร พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่หมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีมลพิษใดๆ
ในการผลิต ช่วยลดภาวะโลกร้อน สามารถชะลอการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีคน สังคมมีแนวทางความคิดที่ต่างกันหรือขัดแย้ง เมื่อเราสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ เราก็ไม่จำเป็นที่
จะต้องเอาโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ลดความขัดแย้งทางสังคม

6. Q : ต้องมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอะไรบ้าง?
    A : ในอดีต “แบตเตอรี่” อาจเป็นอุปกรณ์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเป็นลำดับแรก เนื่องจากมีอายุค่อนข้างสั้น ต้องเปลี่ยนใหม่ตลอด แต่ปัจจุบันเมื่อไม่มีแบตเตอรี่แล้ว
ก็แทบไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอื่นใดอีกเลยตลอดระยะเวลารับประกันสินค้า 25 ปีสำหรับแผงโซล่า และ 10 ปีสำหรับ อินเวอร์เตอร์ (ซึ่งสามารถซื้อประกันเพิ่มได้) ถ้าจะมีก็ค่าบริการทำความสะอาดและตรวจเช็คหลังคบกำหนดการให้บริการ หลังจาก 2 ปี ที่ตรวจเช็คให้ฟรี

7. Q : อายุการใช้งานของระบบ solar roof ยาวนานแค่ไหน?
    A : อุปกรณ์สำคัญที่สุดของระบบ solar roof มี 2 ชนิดคือ แผงโซล่า (Solar Panel) และอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
        แผงโซล่า เซลล์นั้น เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานมาก จึงไม่มีใครระบุได้ชัดว่ามีอายุกี่ปี ในสถานที่ติดตั้งมานานราว 30 ปีแล้ว ก็พบว่ายังคงใช้ได้ปกติ แต่ประสิทธิภาพอาจ
ตกลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม แผงโซล่าเซลล์นั้นจะมีระยะเวลารับประกันประสิทธิภาพ 25 ปีเป็นมาตรฐาน โดยจะประสิทธิภาพจะต้องตกลงไม่เกินปีละ 0.7% ดังนั้นจึงวางใจได้ว่า
 แผงโซล่าเซลล์ จะสามารถใช้ไปได้อย่างน้อยที่สุด 25 ปี โดยเมื่อครบอายุ 25 ปีนั้น จะยังมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80%
        ส่วนอินเวอร์เตอร์ นั้นไม่มีการระบุระยะเวลาที่เสื่อมสภาพเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อินเวอร์เตอร์มีอายุรับประกันสินค้าเบื้องต้น 10 ปี และสามารถซื้อการรับประกันเพิ่มได้จนอายุครบ 25 ปี
หากต้องการ

8. Q : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop)ลดค่าไฟได้อย่างไร?
    A : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อสายส่ง(Grid tie Inverter) โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านก่อน ถ้าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอระบบก้อจะดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาช่วย ทำให้มิเตอร์หมุนช้าลง ทำให้ค่าไฟลดลง

9. Q : ในกรณีที่ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้น้อยกว่าที่ผลิตได้จะทำให้มิเตอร์หมุนกลับจริงหรือไม่?
    A : กรณีที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้ามากว่าความต้องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ไฟฟ้าที่เหลือจากการผลิตจะจ่ายคืนการไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ไฟฟ้า
ในกรณีนี้จะทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าจะหมุนกลับทิศ (จะมีมิเตอร์อยู่ 2 ชนิดที่จะไม่หมุนย้อนกลับ คือ มิเตอร์แบบดิจิตอล และ มิเตอร์ชนิดล็อกการหมุนย้อนกลับ)

10. Q : เซลล์แสงอาทิตย์สามารถนำไปติดตั้งได้ทุกสถานที่จริงหรือไม่?
      A : เซลล์แสงอาทิตย์สามารถนำไปติดตั้งได้ทุกสถานที่ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
           1. ติดตั้งในที่โล่ง ไม่มีเงามาบดบังเซลล์แสงอาทิตย์
           2. ไม่อยู่ใกล้แหล่งที่มีฝุ่น (แนะนำให้ติดตั้งบนหลังคาหรือที่สูงจากพื้นดิน)
           3. ควรวางให้มีความลาดเอียง ประมาณ 10-15 องศาจากระดับแนวนอน และหันหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปทางทิศใต้ 4.4 4. การวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เกิดความลาดเอียง
จะช่วยระบายน้ำฝนและป้องกันการท่วมขังของน้ำฝนบนแผงเซลล์ แสงอาทิตย์

11. Q : แผงเซลล์แสงอาทิตย์ควรติดตั้งไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด? 
      A : สถานที่เหมาะสมในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ เช่น บนหลังคาบ้าน, อาคารสำนักงาน และโครงสำหรับยึดแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงการถูกบดบังจากร่มเงา เช่น ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงควรหันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปในทิศที่รับแสงอาทิตย์ช่วงเวลากลางวัน
เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด สำหรับระบบที่ติดตั้งแบบอิสระ ควรติดตั้งให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่ เพื่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานเนื่องจาก
สายไฟน้อยที่สุด

12. Q : เราสามารถทำความสะอาดแผงโซล่า เซลล์ ได้อย่างไร
      A : ถ้าพบว่ามีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ใช้น้ำสะอาดล้างทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำยาอื่นๆ ล้าง หรือใช้กระดาษทรายขัดผิวหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เด็ดขาด
 ซึ่งการทำความสะอาดเช่นนี้ควรทำเป็นระยะๆ หรือเมื่อสังเกตเห็นว่ามีสิ่งสกปรกตกค้างบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์

13. Q : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาติดตั้งเองผิดกฎหมายหรือไม่?
      A : ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดตั้งเองได้แต่ทางการไฟฟ้าอยากจะให้แจ้งทางการไฟฟ้าที่ท่านใช้ บริการอยู่เพื่อความปลอดภัย
เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

14. Q : ในสภาวะที่อุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงหรือไม่?
      A : สภาพอากาศเย็นจะทำให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า และทำงานได้ดีกว่าในสภาวะที่อุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อน สาเหตุ คือ เซลล์แสงอาทิตย์
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กลไกการทำงานบางอย่าง ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานในสภาวะอากาศที่อุณหภูมิสูง สำหรับในฤดูหนาว
ซึ่งสภาพอากาศเย็น แต่เซลล์แสงอาทิตย์กลับสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าในฤดูร้อน ทั้งนี้เพราะช่วงเวลากลางวันสั้นกว่า, ดวงอาทิตย์ทำมุมต่ำกว่า
และมีเมฆปกคลุมบดบังแสงอาทิตย์มากกว่าฤดูร้อน

15. Q : การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หลักแสน จะคุ้มไหม?
      A : ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้า ไม่เหมือนกับการซื้อรถยนต์ เพราะมีแต่ค่าเสื่อมราคา ราคาในอนาคตจะถูกลง แต่การลงทุนกับโซลาร์แซลล์หลักแสนนี้
จะลดการใช้ไฟฟ้าในทันทีแต่ละเดือน และเมื่อจะสมยอดเงินที่ประหยัดค่าไฟลงไป ใช้เวลา 4-8 ปี ถึงจะรวมได้เท่ากับเงินที่ติดตั้ง นั้นหมายถึงจุดคุ้มทุน
และหลังจากนี้อีกไม่ต่ำกว่า 20 ปี ถึงจะเป็นกำไร จากการประหยัดค่าไฟที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้า และค่าไฟต่อยูหนิตที่การไฟฟ้าคิดจะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

16. Q : ถ้าเกิดระบบการติดตั้งหรืออุปรณ์ต่างเกิดความเสียหาย เราจะสามารถเรียกช่างอื่นๆ ให้มาตรวจสอบอุปกรณ์ได้หรือไม่?
      A : ขอตอบเลยว่าได้ค่ะ เพราะทางบริษัทของเราเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งที่ผลิตในต่างประเทศก็จริง แต่เรามีศูนย์ตัวแทนในประเทศไทย ที่สามารถเคลมหรือสินค้าได้ค่ะ

17. Q : ทำไมต้องมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์? 
      A : ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จัดได้ว่าเป็นการนำพลังงานฟรีมาใช้ เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด และ ยังเป็นพลังงานสะอาด
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เหตุผลที่ใช้ในการพิจารณานำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ มีดังนี้
          -   ไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากสายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และมีความต้องการใช้ไฟฟ้า สามารถเลือกใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพัก อาศัยได้
          -   มีการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าแล้ว แต่ต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด บริสุทธิ์ใช้เอง สามารถเลือกใช้ระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งได้ 
          -   มีการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าแล้ว แต่ต้องการมีไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ขณะที่สายส่งการไฟฟ้าเกิดมีปัญหา เช่น ไฟฟ้าดับ และไฟตก เป็นต้น

18. Q : จุดเด่นของไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีอะไรบ้าง?
      A : 1. ไม่มีวันหมด 
              แหล่งพลังงานอื่นๆ ที่เราใช้งานอยู่ ทั้ง น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ล้วนแต่เป็นทรัพยากรทีมีจำกัด ต่างจากดวงอาทิตย์ที่ จะยังคงอยู่ในจักรวาล
            2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด
              ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง ต่างจากการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ที่ต้องเผาน้ำมัน เผาถ่านหิน
แล้วปั่นเทอร์ไบน์ด้วยไอน้ำซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งมลภาวะทางเสียงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยลดสาเหตุภาวะโลกร้อนได้หรือไม่
            3. สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาด
              ตั้งแต่เล็กๆ เพื่อใช้กับเครื่องคิดเลข จนถึงโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับ 100 kW ขึ้นไป ซึ่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ลักษณะพื้นฐานได้เหมือนกัน
ประสิทธิภาพเท่ากัน ต่างจากโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งพลังน้ำ การเผาเชื้อเพลิง พลังงานปรมาณู ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานจะขึ้นกับขนาดของระบบ
            4. ผลิตที่ไหนใช้ที่นั่น
              ระบบไฟฟ้าปกตินั้นแหล่งผลิตไฟฟ้ากับจุดใช้งานมักอยู่คนละที่ตั้งกัน และจะต้องมีระบบทำการส่ง แต่เซลล์แสงอาทิตย์จะต่างจาก ระบบไฟฟ้าปกติ
คือ สามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณที่จะใช้งานได้ หรือจะติดบนหลังคาบ้าน เพื่อสร้างไฟฟ้าใช้เองในบ้านเลย
Current Pageid = 8